Privacyverklaring

Cabo Verde Travel hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Onze website is beveiligd middels een SSL-certificaat. Het inzien, opslaan en doorgeven van uw gegevens via het internet zijn om die reden volledig beveiligd.

 

Verwerking van persoonsgegevens

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent of persoonlijke informatie verstrekt. Echter, indien een reis wordt gereserveerd houdt dit in dat een overeenkomst wordt gesloten tussen ons als reisorganisator en u als reiziger. In het kader onze producten en/of diensten optimaal te kunnen aanbieden is het noodzakelijk dat wij gegevens verwerken zoals uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer, alsmede de noodzakelijke gegevens bij het voldoen van een betaling. Wanneer u een reservering maakt verwerken wij uw boekingsinformatie. Deze informatie kan gegevens over uw vlucht, de prijzen en de datum van uw boeking omvatten. We vragen hierbij ook specifiek om gegevens in het belang van de reis zoals contactgegevens van thuisblijvers. Bovendien verwerken we informatie over uw reisschema, (online) check-in, boardingpass(es) en medereizigers. Als u bij ons informatie opvraagt of een reservering maakt, dan leggen wij naam, achternaam en e-mails vast die u heeft ingevuld. Wij leggen uw communicatie met ons vast via e-mail.

Bijzondere persoonsgegevens

Wij houden geen persoonsgegevens bij uit gegevens over bijvoorbeeld ras, religie, gezondheid en politieke voorkeur. Deze gegevens mogen niet worden verzameld, tenzij daarvoor in de wet een uitzondering is gemaakt. Wel kunt u aangeven bijzondere persoonsgegevens met ons te delen omdat u bijvoorbeeld medische assistentie nodig heeft, toestemming heeft gevraagd om te reizen met een medische aandoening of een speciale maaltijd heeft besteld. Door het zelf leveren van (bijzondere) persoonsgegevens, stemt u ermee in dat wij deze informatie kunnen verzamelen, gebruiken en eventueel met derden kunnen delen. U bent altijd gerechtigd om uw toestemming in te trekken. Dit kan echter betekenen dat wij niet in staat zijn om alle of een deel van de door u gewenste diensten te leveren.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden voornamelijk gebruikt om uw reservering af te handelen. Uw contactgegevens gebruiken we om met u te communiceren of uw vragen te beantwoorden.

Daarnaast gebruiken wij deze gegevens voor aanvullende diensten en om deze diensten te verbeteren.

Om de service en het reisproduct te leveren, kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden. Zij leveren de uiteindelijke producten en diensten die u bij ons heeft geboekt. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie. Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) uw persoonsgegevens te verstrekken en te verwerken in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om toch behulpzaam te zijn naar overheidsinstanties.

Duur van opslag persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens verwerkt. De bewaartermijn is dus geheel afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wilt, dan kunt u een verzoek sturen naar het volgende e-mailadres: info@caboverdetravel.nl

Links

Onze website kan links bevatten naar andere websites en/of bronnen die niet door ons worden beheerd en/of gestuurd. Wij dragen hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook. Deze privacyverklaring heeft dan ook geen betrekking op andere websites en/of bronnen en beperkt zich uitsluitend tot deze website. Wij adviseren u dan ook dringend de betreffende privacybepalingen en disclaimers van andere websites en/of bronnen aandachtig door te nemen voordat u aldaar persoonsgegevens verstrekt. Vragen Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze per e-mail richten aan: info@caboverdetravel.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid indien dit noodzakelijk is.

Offerte aanvragen